De Wijnberg Bolsward (3)

Ontwerp Tieneke van Montfort Detail vierluik