Ontmoetingskerk Hasselt (7)

Ontwerp Tieneke van montfort Details kerkraam Ontmoetignskerk